08 / 02 / 2018

Zdravotníci se obávají GDPR jako Velkého bratra

Blížící se termín vstupu GDPR v platnost naráží ve zdravotnických zařízeních na překážky související s chováním pracovníků. Těm bylo nové nařízení dlouho prezentováno jako hrozba, což však vedlo k mnohdy zbytečným obavám. Odborníci tak nyní pracují na demytizaci tématu.
 

Zdravotnická zařízení v souvislosti s blížící se platností GDPR narážejí na překážky. Ty se překvapivě netýkají nákladů na pořízení nových technologií souvisejících s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, ale lidí.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů totiž bude muset přimět personál pracující ve zdravotnictví ke změně chování. Odborníci, kteří se na konci loňského roku sešli u kulatého stolu Zdravotnického deníku, zároveň hovoří o fenoménu Velkého bratra, kterého se mnozí z těchto pracovníků obávají.

Jeden čas jsem měl potřebu prezentovat GDPR jako hrozbu – když jsem mluvil s lidmi ze zdravotnictví, měl jsem pocit, že ne všichni vnímají ve vztahu k GDPR potřebu něco dělat. Proto bylo třeba zvýšit důležitost tématu, aby mu manažeři porozuměli,“ řekl náměstek pro legislativu na ministerstvu zdravotnictví Radek Policar. Zároveň dodal, že tento postup však vedl k mytizaci GDPR a k rostoucím obavám a že tyto obavy nyní bude nutno rozptýlit.

GDPR tak sice bude povinností každého subjektu ve zdravotnictví, ale pro řadu zařízení nemusí znamenat žádné převratné změny,“ uvádí zpráva z kulatého stolu. Podle ní bude potřeba primárně vyhodnotit, která data se využívají a na jak dlouho a zda nebude možné se využívání osobních údajů vyhnout. „Opatření by ovšem měla být úměrná tomu, jaká hrozí rizika,“ uzavírá zpráva.

Někdy přílišná neznalost požadavků nového nařízení vzbuzuje zbytečné a přehnané obavy. Proto se připravujte, zjišťujte a ptejte se třeba nás. Rádi vám poradíme!

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.