01 / 07 / 2017

Spouštíme nový blog o GDPR

Pravidelně budeme přinášet novinky, tipy a rady k problematice, nástrahám a záludnostem GDPR.

 

Za půl roku, konkrétně 25. 5. 2018, vypukne revoluce v ochraně osobních dat. Rozhodli jsme se proto připravit blog, věnovaný této problematice a pravidelně přinášet novinky z oblasti GDPR.

Co je GDPR?
GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) je zkratka pro obecné nařízení pro ochranu osobních údajů. Jedná se o nařízení Evropské unie, které výrazně zvýší ochranu dat. Cílem GDPR je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. Navíc jde o šanci, jak si udělat přehled ve svém IT a shromažďovaných datech.

Kdo musí nařízení EU splňovat?
Obecné nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii, tedy platí pro všechny občany EU. Výjimky pak upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/680.

Kdo je DPO?
DPO (z angl. Data Protection Officer) je pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence jmenuje správce. Může se jednat o zaměstnance nebo externího poskytovatele služeb. Pověřenec dohlíží nad dodržováním ochrany osobních údajů a spolupracuje s dozorovým orgánem.

Jaké sankce hrozí?
Při porušení obecného nařízení společnosti riskují pokutu až do výše 20 mil. EUR nebo 4 % světového obratu. Pokud dojde k úniku dat, musí se tato skutečnost nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin od doby, co nastala.

Sledujte náš blog a připravte se na úspěšné řešení GDPR!

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.