02 / 02 / 2018

Ministerstva již vydávají metodické pomůcky k implementaci GDPR

Jednotlivá ministerstva v České republice spustila pomoc institucím s aplikováním nových směrnic GDPR. Na stránkách některých z nich už nyní najdete takzvané metodické pomůcky, které na příkladech ukazují, jak jednotlivá pravidla zavádět do praxe.

Již za čtyři měsíce vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), přípravy jsou tedy v plném proudu. Pro usnadnění implementace už nyní vydávají některá ministerstva metodické pomůcky.

„Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením,“ uvádí například ministerstvo školství s tím, že cílem vydání této pomůcky není pečlivě rozebrat konkrétní situace, ale spíše poskytnout obecné vodítko při aplikaci jednotlivých pravidel.

Ministerstvo školství nabízí metodickou pomůcku k implementaci GDPR na svých stránkách ke stažení zdarma – stáhnout si ji můžete zde.

 Podobnou pomůcku, nazvanou Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců, vydalo i ministerstvo vnitra. Ke stažení je na tomto odkazu.

Pomohou vám tyto pomůcky? Posuďte sami. Nebudete-li čemukoliv rozumět, neváhejte nás kontktovat. Budeme se vám věnovat. 

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.