11 / 07 / 2018

Češi a GDPR – představy o nařízení jsou zmatené

Dle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK jen mírná většina Čechů někdy slyšela o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů. O jeho dopadech pak mají často mylné informace.

Pouze šest z deseti Čechů někdy slyšelo o GDPR a ti, kteří o novém nařízení slyšeli, o něm mají často zkreslené představy. Ukázal to nedávný průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Mailkit.

Ze zhruba tisícovky oslovených respondentů je téměř polovina (45 %) přesvědčena, že Obecné nařízení o ochraně osobních údajů souvisí s možností odhlášení z e-mailů, 36 % si myslí, že má spojitost s podáním stížnosti na odesílatele, a 34 % se domnívá, že se týká vymahatelnosti zákazu obeslání e-mailem.

Dle průzkumu je většina Čechů (68 %) přesvědčena, že v oblasti e-mailové komunikace se GDPR týká dále vymahatelnosti zákazu získání e-mailové adresy bez souhlasu dané osoby. Mailkit upřesňuje, že získat e-mailovou adresu bez souhlasu možné je, jen ji pak není možné bez souhlasu použít pro zasílání obchodních sdělení.

Průzkum se uskutečnil letos v dubnu online formou a zúčastnilo se ho 1 007 Čechů ve věku 18–59 let.

Trápí vaši mysl nějaké nejasnosti ohledně GDPR? Neváhejte se na nás obrátit – nařízení i jeho dopady na podnikatelský i běžný život neustále sledujeme, rádi vám na vaše dotazy odpovíme.

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.