Blog

GDPR ovlivní i telemarketing – volání na studené kontakty bude složitější

Je telemarketing a volání na jakkoli získané kontakty zásadní cestou pro budování vašeho byznysu? Zbystřete!

celý článek 🡒

Práva subjektu údajů (občana) v rámci GDPR

GDPR chrání a definuje práva, která má subjekt údajů (občan). Jaká jsou tato práva? Je jich celá řada. Podívejme se na ně blíže. 

celý článek 🡒

Jak ovlivní GDPR online marketing? Hodně!

Oblastí, kterou zasáhne nařízení doslova drtivě, je online marketing. Právě zde pracujeme s obrovským množstvím osobních dat, které využíváme především ke komerčním účelům. Přinášíme příklady, kde nastanou velké změny. Napanikařte, když se včas připravíte, vše zvládnete.

celý článek 🡒

Vydán návrh kriterií pro vydávání osvědčení a akreditaci

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal návrh a aktuálně čeká na připomínky a podněty ze strany odborné veřejnosti. Čtěte, zjistěte jak složité by mohlo být získání osvědčení o ochraně osobních údajů či akreditaci pro udělování osvědčení. A vyjádřete se, máte-li konstruktivní připomínky.

celý článek 🡒

Objasnění nejasností okolo získání osvědčení o ochraně osobních údajů

Protože se objevuje mnoho otázek týkajících se osvědčení (certifikátu) o ochraně osobních údajů vydal Úřad pro ochranu osobních údajů sadu nejčastějších dotazů týkajících se této problematiky. Pokusíme se vám dokument ocitovat ve srozumitelné formě.

celý článek 🡒


GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.