16 / 08 / 2018

Ani přední světové firmy ještě nemají dořešeno GDPR

Podle evropské organizace na ochranu spotřebitelů ani velikáni jako jsou Google, Facebook nebo Amazon stále nejsou s nařízením GDPR plně kompatibilní.

Vzpomínáte si, jak se vám ještě nedávno orosilo čelo při pomyšlení na den, kdy vstoupí v platnost nové zásady ochrany soukromí v podobě GDPR? Podle evropské organizace na ochranu spotřebitelů ani velikáni jako jsou Google, Facebook nebo Amazon stále nejsou s nařízením GDPR plně kompatibilní.

Na základě analýzy zásad soukromí největších internetových společností se ukázalo, že dochází k používání nejednoznačných formulací, které neposkytují uživatelům dostatečné informace, na jejichž základě by si mohli být jisti, k čemu vlastně dávají souhlas.

Evropská organizace na ochranu spotřebitelů je velmi iniciativní a věří, že se jí podaří ve spolupráci s mezinárodní italskou univerzitou Istituto Universitario Europeo vytvořit model umělé inteligence, který bude tak proškolený, že zvládne automaticky skenovat zásady soukromí internetových společností a přímo označit ujednání, která by mohla být v rozporu s GDPR.

A když už jsme se na začátku zmiňovali o světových gigantech, věděli jste, že se Facebook a Google ocitli pod palbou kritiky z toho důvodu, že údajně své uživatele doslova nutili k odsouhlasení nových podmínek používání služby? V podstatě šlo o to, že uživatel Facebooku, který by neodškrtl souhlas, by účet nemohl nadále využívat. Účet by zůstal zablokován a bylo by možné jej buď vymazat, nebo se podvolit a na tlačítko se souhlasem nakonec přece jen klepnout.

Samozřejmě, že by byla hloupost radovat se z cizího neštěstí. To ani nebylo cílem tohoto článku. Šlo nám spíše o to, abychom poukázali na to, že ani přední světové firmy nejsou neomylné. Ale příklad si z nich neberte :-). Pokud chcete poradit a být plně v souladu s GDPR, kontaktujte nás. V našem týmu máme odborníky, kteří vám navrhnou to nejlepší řešení.

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angličtiny General Data Protection Regulation). Patří k novým revolučním legislativám EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat. Výrazně ovlivní nakládání s osobními daty vašich zaměstnanců i klientů.

Ochrana osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení přináší revoluci v ochraně osobních údajů. GDPR se týká všech firem, institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Dát evropským občanům šanci mít větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR zavádí enormní pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel v ochraně osobních údajů.

EU nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer), tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.